Dini Resimli Sözler

 Ebedî saadete, ihlasla talip olan,
Kavuşur çok nimete, Tam İlmihâl okuyan!
 Mevlâ dilerse eğer, herkes sana yol verir,
Bedel ücret istemez, ihsan eder, bol verir.
 Hristiyan kâfire, Müslüman İsevî der,
Tarihsel der Kur’an’a, âyeti tevil eder.
 Ölüm ansızın gelir, ne genç der, ne ihtiyar.Kim hazırsa ölüme, işte odur bahtiyar.
 Cennette üzüntü yok, herkes hep neşelidir,
Nimet dolu her yer, dayalı, döşelidir.
 Gözümüzün içine, mâsum gibi bakıyor,
Bid’ate ve Noel’e, yeşil ışık yakıyor.
 Ne bir tsunami ol, ne de kasırga yeli!
Ne el incinsin senden, ne de sen incit eli!
 Akıllı olan kimse, her şeyden alır bir ders,
Ahmak olana ise, iyi şeyler gelir ters.
 Ev ısınıyor derken, bakarsın kömür biter,
İşler yola girerken, sayılı ömür biter.
 Ortalık bozulunca, övülür nice mason,
Âlim sanılsa da, bunların hepsi fason.
 Ömrümün ağacından, dökülenler yapraktır,
Yıllarca yaşasam da, sonum kara topraktır.
 Hikmetine karışma, tut Mevlâ’nın sözünü!
Namaz için kalkınca, dön Kâbe'ye yüzünü!
 Ortalık bozulunca, övülür nice mason,
Dinimizi öğrenip bu işe vermeli son!
 Hikmetine karışma, tut Mevlâ’nın sözünü!
Namaz için kalkınca, dön Kâbe'ye yüzünü!
 Ömrümün ağacından, dökülenler yapraktır,
Yıllarca yaşasam da, sonum kara topraktır.
 Ortalık bozulunca, övülür nice mason,
Âlim sanılsa da, bunların hepsi fason.
 Ev ısınıyor derken, bakarsın kömür biter,
İşler yola girerken, sayılı ömür biter.
 Akıllı olan kimse, her şeyden alır bir ders,
Ahmak olana ise, iyi şeyler gelir ters.
 Gözümüzün içine, mâsum gibi bakıyor,
Bid’ate ve Noel’e, yeşil ışık yakıyor.

Cennette üzüntü yok, herkes hep neşelidir,
Nimet dolu her yer, dayalı, döşelidir.